PrintHelp
Onderwijsaanbod
Informatie over minors
Food Forensics & ToxicologyMinor
Inhoud
 
Modulecode LLS364VN
Minornaam NL Food Forensics & Toxicology
Minornaam EN Food Forensics & Toxicology
Opleiding Life Sciences & Technology (coördinatie vanuit Forensisch Laboratorium Onderzoek)
Competentie(s)
 
Onderzoeken II
Experimenteren II
Leerdoelen
 
Food Forensics
- Inzicht verkrijgen in food forensic vraagstukken
- Inzicht krijgen in opsporingsmethoden binnen de food sector
- Verkrijgen inzicht/affiniteit met productieprocessen van voedingsmiddelen
- Inzicht verkrijgen in kwaliteits- en informatiemanagement (o.a. HACCP, TACCP, VACCP)
- Inzicht in en toepassen van geavanceerde chemische analysetechnieken die worden toegepast binnen het thema food forensics
- De student maakt kennis met en past (geavanceerde) data-analysetechnieken toe
- Kennis verkrijgen van relevante wettelijke kaders
Forensic Toxicology
- Kennis verkrijgen op het vakgebied toxicologie (o.a. toxicokinetiek en toxicodynamiek, orgaan toxicologie, risk assessment, post-mortem toxicologie)
- Inzicht verkrijgen in toxicologische assays
- Toepassen van methoden voor bestuderen toxicologische responses
- Uitvoeren van een wetenschappelijke toxicologische literatuurstudie
- Inzicht verkrijgen in wettelijk kaders rondom het gebruik van drugs
- Inzicht verkrijgen in pathologische responses
- Inzicht in de procedure van obducties (+ casuïstiek)
- Interpreteren van (forensisch) toxicologische gegevens
Inhoud/onderwerp
 
Food Forensics
Word jij ook ‘ziek’ van fraude met levensmiddelen? Zet dan hier je tanden in en ontdek zelf de waarheid achter het etiket. Met gerichte colleges over ondermeer food defense, food technology, opsporingsstrategieën en analysetechnieken door interne en externe experts verwerf je inzicht in fraudeonderzoek binnen de levensmiddelensector. True food crime stories worden geanalyseerd en gereconstrueerd. Forensisch chemische en biologische analysemethoden worden ingezet, en gewogen als wettig en overtuigend bewijs. Gewapend met deze kennis en vaardigheden doe je zelf (opsporings)onderzoek naar voedselfraude. Je stelt hypotheses op en toetst deze aan de resultaten van je eigen analyses. Excursies bieden een kijkje in de (inter)nationale keuken.
 
Toxicology
Vormt de aanwezigheid van een stof in onze voeding een gezondheidsrisico, is een lozing schadelijk voor het milieu, en hoe kun je vaststellen dat een stof heeft bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden reiken we je eerst de basiskennis aan die elke toxicoloog nodig heeft. Je verkrijgt inzicht in opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding van stoffen, hun werkingsmechanismen en je verdiept je in toxiciteitstesten en risicobeoordelingsmethoden. Je past daarnaast zelf diverse toxiciteitstesten toe, en middels een snijpracticum met de rat vergroot je je inzicht in de anatomie. Uiteenlopende forensisch toxicologische praktijkvoorbeelden worden besproken door diverse (externe) experts. In deze minor is er verder specifiek aandacht voor drugs, alcohol, pathologie, obductie en relevante wettelijke kaders. Je past de opgedane kennis vervolgens zelf toe in een (forensisch) toxicologische case-study waarbij toxicologische data interpretatie en rapportage centraal staan.
Doelgroep* Primair voor studenten die een van de volgende studierichtingen volgen:
-forensic sciences
-chemie
-voeding
De minor staat echter ook open voor andere studenten die interesse hebben en voldoen aan de ingangseisen. Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator.
Meerwaarde* - Unieke minor die aansluit bij arbeidsmarktbehoefte
- Interdisciplinair: studenten vanuit diverse richtingen nemen deel. Kennis wordt op je eigen niveau aangeboden.
- Case studies en onderzoeksvragen uit praktijk worden behandeld (mede vanuit lectoraat Safety in the food chain).
- Bedrijfsbezoeken om affiniteit te krijgen met de industrie
- Goede voorbereiding op een stage- afstudeeropdracht binnen de toxicologie, voedselfraude, of analytische chemie.
Werkvorm(en) en studiebelasting
 
Hoorcolleges waaronder diverse gastcolleges
Werkcolleges
Werkbesprekingen / tutorgroepen
Practica
Opstellen onderzoeksvoorstel
Uitvoeren onderzoek
Presentatie / jurygesprekken
Verslaglegging
Excursies
Zelfstudie
 
30 EC= 840 uur in totaal
Beoordelingsschaal Minor Cijfer (1-10, 0,1 increments)
(Deel)Toets(en)
 
- Theorie: 2 keer een schriftelijk tentamen: cijfer
- Practical assignment Food defense & fraud *: cijfer
- Case study Food Fraud*: cijfer
- Case study toxicology*: cijfer
* Deze beoordelingen gelden per werkgroep, maar wordt individueel indien noodzakelijk.
Verplichte literatuur Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 9780071847087
Modulecategorie STD - standaardmodule
Minorcoördinator Marije Strikwold marije.strikwold@hvhl.nl
 
Contactpersoon informatieverzoeken* Marije Strikwold marije.strikwold@hvhl.nl
 
Taal onderwijsuitvoering X Engels
X Nederlands (voertaal is NL indien geen buitenlandse studenten deelnemen
Studiepunten (credits) 30
Onderwijsvorm* Voltijd
Startperiode(n)  Periode 1
 Periode 2
X  Periode 3
X  Periode 4
Aanvang inschrijfperiode* Februari 2021
Einde inschrijfperiode* Zelf vastleggen, nader te bepalen
Verplichte contacturen* Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar kunnen zijn. Roostering varieert per week.
Ingangseisen VHL-studenten Minimaal 100 EC behaald in een opleiding op het gebied van Forensic Sciences, Chemie, Voeding, Life Sciences of aanverwante studie. De Module biochemistry moet gevolgd zijn en ervaring met het werken op het laboratorium (chemisch en/of (moleculair) biologisch).
Ingangseisen externe studenten* Minimaal 100 EC behaald in een opleiding op het gebied van Forensic Sciences, Chemie, Voeding, Life Sciences of aanverwante studie. Basiskennis omtrent biochemie en ervaring met het werken op het laboratorium (chemisch en/of (moleculair) biologisch). Veilig kunnen werken op het laboratorium.
Documenten aanleveren voor ingangseisen* Op basis van de studierichting van de externe student stelt de coördinator vast welke specifieke documenten aangeleverd moeten worden.
Capaciteit/ wachtlijst Maximaal 24 deelnemers
VoertaalNederlands
Startmoment
03-02-2020Duur 1 semester
08-02-2021Duur 1 semester
Contactpersoon M Strikwold (tel: 0582846263, email: marije.strikwold@hvhl.nl)
Coordinerend onderdeelVan Hall Larenstein
WachtlijstNee
VoorinschrijvingNee
FaculteitAlgemeen
Examenprogramma
Minor Food Forensics & Toxicology 2018
Minor Food Forensics & Toxicology 2019
Minor Food Forensics & Toxicology 2020
PrintHelp