PrintHelp
Onderwijsaanbod
Informatie over minors
Food Forensics & ToxicologyMinor
Inhoud
 

 

Modulecode 

 

Minornaam NL 

Food Forensics & Toxicology 

Minornaam EN 

Food Forensics & Toxicology 

Opleiding 

Life Sciences & Technology (coördinatie vanuit Biotechnologie).  

Competentie(s) 

 

Onderzoeken II 

Experimenteren II 

Leerdoelen 

 

Food Forensics 

- Inzicht verkrijgen in food forensic vraagstukken 

- Inzicht krijgen in opsporingsmethoden binnen de food sector 

- Verkrijgen inzicht/affiniteit met productieprocessen van voedingsmiddelen 

- Inzicht verkrijgen in kwaliteits- en informatiemanagement (o.a. HACCP, TACCP, VACCP) 

- Inzicht in en toepassen van geavanceerde chemische analysetechnieken die worden toegepast binnen het thema food forensics 

- De student maakt kennis met en past (geavanceerde) data-analysetechnieken toe 

- Kennis verkrijgen van relevante wettelijke kaders 

Forensic Toxicology 

- Kennis verkrijgen op het vakgebied toxicologie (o.a. toxicokinetiek en toxicodynamiek, orgaan toxicologie, risk assessment, post-mortem toxicologie) 

- Inzicht verkrijgen in toxicologische assays 

- Toepassen van methoden voor detectie van stoffen en bestuderen toxicologische responses 

- Uitvoeren van een wetenschappelijke toxicologische literatuurstudie 

- Inzicht verkrijgen in wettelijk kaders rondom het gebruik van drugs 

- Inzicht verkrijgen in pathologische responses 

- Inzicht in de procedure van obducties (+ casuïstiek) 

- Uitbreiden ervaring in forensisch analytische chemie 

- Interpreteren van forensisch toxicologische gegevens 

Inhoud/onderwerp 

 

Food Forensics 

Word jij ook ‘ziek’ van fraude met levensmiddelen? Zet dan hier je tanden in en ontdek zelf de waarheid achter het etiket. Met gerichte colleges over onder meer food defense, food technology, opsporingsstrategieën en analysetechnieken door interne en externe experts, verwerf je inzicht in fraudeonderzoek binnen de levensmiddelensector. True food crime stories worden geanalyseerd en gereconstrueerd. Forensisch chemische en biologische analysemethoden worden ingezet, en gewogen als wettig en overtuigend bewijs. Gewapend met deze kennis en vaardigheden doe je zelf (opsporings)onderzoek naar voedselfraude. Je stelt hypotheses op en toetst deze aan de resultaten van je eigen analyses. Excursies bieden een kijkje in de (inter)nationale keuken. 

Toxicology 

Vormt de aanwezigheid van een stof in onze voeding een gezondheidsrisico, is een lozing schadelijk voor het milieu en hoe kun je vaststellen dat een stof heeft bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden reiken we je eerst de basiskennis aan die elke toxicoloog nodig heeft. Je verkrijgt inzicht in opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding van stoffen, hun werkingsmechanismen en je verdiept je in toxiciteitstesten en risicobeoordelingsmethoden. Je past daarnaast zelf diverse toxiciteitstesten toe en middels een snijpracticum met de rat vergroot je je inzicht in de anatomie. Uiteenlopende forensisch toxicologische praktijkvoorbeelden worden besproken door diverse (externe) experts. In deze minor is er verder specifiek aandacht voor drugs, alcohol, pathologie, obductie en relevante wettelijke kaders. Je past de opgedane kennis vervolgens zelf toe in een (forensisch) toxicologische case-study, waarbij analysemethode ontwikkeling, toxicologische interpretatie en rapportage centraal staan. 

Majoronderwijs-eenheden  

N.v.t. 

Doelgroep* 

Primair voor studenten die een van de volgende studierichtingen volgen: 

  • forensic sciences 

  • chemie 

  • voeding 

De minor staat echter ook open voor andere studenten die interesse hebben en voldoen aan de ingangseisen. Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator. 

Meerwaarde* 

- Unieke minor die aansluit bij arbeidsmarktbehoefte 

- Interdisciplinair: studenten vanuit diverse richtingen nemen deel. Kennis wordt op je eigen niveau aangeboden. 

- Case studies en onderzoeksvragen uit praktijk worden behandeld (mede vanuit lectoraat Safety in the food chain).  

- Bedrijfsbezoeken om affiniteit te krijgen met de industrie. 

- Goede voorbereiding op een stage- afstudeeropdracht binnen de toxicologie, voedselfraude, of analytische chemie. 

Werkvorm(en) en studiebelasting 

 

-Hoorcolleges waaronder diverse gastcolleges 

-Werkcolleges 

-Werkbesprekingen / tutorgroepen 

-Practica 

-Opstellen onderzoeksvoorstel  

-Uitvoeren onderzoek 

-Presentatie / jurygesprekken 

-Verslaglegging  

-Excursies 

-Zelfstudie  

 

30 EC= 840 uur in totaal 

Beoordelingsschaal Minor 

Cijfer (1-10, 0,1 increments) 

(Deel)Toets(en) 

 

- Theorie schriftelijk tentamen: cijfer 

- Practical assignment Food defense & fraud *: cijfer 

- Case study Food Fraud*: cijfer 

- Case study toxicology*: cijfer 

* Deze beoordelingen gelden per werkgroep, maar wordt individueel indien noodzakelijk. 

Verplichte literatuur  

Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 9780071847087 

Modulecategorie 

STD - standaardmodule 

Minorcoördinator 

Marije Strikwold marije.strikwold@hvhl.nl 

 

Contactpersoon informatieverzoeken* 

Marije Strikwold marije.strikwold@hvhl.nl 

Taal onderwijsuitvoering 

X Engels 

X Nederlands (voertaal is NL indien geen buitenlandse studenten deelnemen) 

Studiepunten (credits) 

30 

Onderwijsvorm* 

Voltijd 

Aangeboden in onderwijsperioden 

  Periode 1 en 2 

X Periode 3 en 4 

Aanvang inschrijfperiode* 

16 April 2018 

Einde inschrijfperiode* 

25 November 2018 

 

In case of low applications for the minor, the minor may not be offered. After the closing the registration period, you will be informed as soon as possible (no later than 21 December 2018). 

Verplichte contacturen* 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar kunnen zijn. Roostering varieert per week. 

Ingangseisen VHL-studenten 

Minimaal 100 EC behaald in een opleiding op het gebied van Forensic Sciences, Chemie, Voeding, Life Sciences of aanverwante studie. De Module biochemistry moet gevolgd zijn en ervaring met het werken op het laboratorium (chemisch en/of (moleculair) biologisch). 

Ingangseisen externe studenten* 

Minimaal 100 EC behaald in een opleiding op het gebied van Forensic Sciences, Chemie, Voeding, Life Sciences of aanverwante studie. Basiskennis omtrent biochemie en ervaring met het werken op het laboratorium (chemisch en/of (moleculair) biologisch). 

Documenten aanleveren voor ingangseisen* 

Op basis van de studierichting van de externe student, stelt de coördinator vast welke specifieke documenten aangeleverd moeten worden. 

Capaciteit/ wachtlijst 

Maximaal 24 deelnemers 

VoertaalNederlands
Startmoment
03-02-2020Duur 1 semester
Contactpersoon M Strikwold (tel: 0582846263, email: marije.strikwold@hvhl.nl)
Coordinerend onderdeelVan Hall Larenstein
WachtlijstNee
VoorinschrijvingNee
FaculteitAlgemeen
Examenprogramma
Minor Food Forensics & Toxicology 2018
Minor Food Forensics & Toxicology 2019
PrintHelp